منظور از هفت طبقه آسمان چيست؟ چه ويژگي هايي دارد؟

در اين كه مقصود از آسمان هاي هفت گانه چيست، مفسران و دانشمندان اسلامي بيانات مختلفي دارند:
1ـ برخي مي گويند: مراد هفت سياره است كه عبارتند از : عطارد، زهره، مريخ ، مشتري ، زحل، ماه و خورشيد كه به عقيدة دانشمندان فلكي قديم جزء سيارات بودند.
2ـ كرات هفت گانه. گروهي كرات منظومة شمسي را كه ده كره است (نُه سيارة معروف و سياره اي كه ميان مريخ و مشتري بوده و سپس متلاشي شده و امروز بقاياي آن هم چنان در همان مدار در گردش است) به دو گروه تقسيم نموده اند:
گروهي زير مدار زمين قرار دارند (عطارد و زهره) و گروه ديگر فوق مدار زمين قرار دارند كه هفت تا است.
شايد اين عده مي خواهند بگويند آسمان هفت گانه عبارت است از كرات هفت گانه.
3ـ طبقات متراكم هوا. بعضي معتقدند منظور از طبقات متراكم ، هواي اطراف زمين است و قشر هاي گوناگوني كه روي هم قرار گرفته اند.
4ـ عدد هفت تكثيري است. عده اي مي گويند: عدد هفت شمارشي نيست، بلكه عدد تكثيري است كه كنايه است از كرات زياد در عالم بالا.
5ـ آسمان هاي هفتگانه واقعي. گروهي باورشان اين است كه مراد هفت آسمان حقيقي است، منتها تا كنون تنها يك آسمان براي ما كشف شده است و شش آسمان ديگر مجهول مانده است.
مؤيد اين گفتار اين است كه خدا فرموده: " ما آسمان دنيا را به كواكب و سيارات زينت داده ايم".(1)
از ويژگي هاي آسمان هاي هفت گانه اطلاع دقيقي در دست نيست. اما با مراجعه به روايات معراجيه مي‌توان به بعضي از ويژگي هاي آسمان هاي هفت گانه اشاره نمود.
علي بن ابراهيم قمي در تفسير خود از پدرش از ... امام صادق (ع) روايت كرده كه براي پيامبر (ص) براق حاضر كردند و از مسجد الحرام به مسجد الأقصي رسيد. در آسمان اوّل ، فرشته اي را ديد كه هفتاد هزار فرشته زير فرمان او بودند و هر كدام از آن ها هفتاد هزار فرشته زير فرمان داشتند.
در آسمان دو خازن و مالك جهنم را ديد . حضرت آدم را زيارت كرد و به قابض الأرواج برخورد نمود و جناب حضرت يحيي و عيسي بن مريم را ملاقات كرد.
در آسمان سوم حضرت يوسف(ع) را ديد و بسياري از فرشتگان را .
در آسمان چهارم حضرت ادريس و كثيري از فرشتگان را ديد. در آسمان پنجم جناب هارون بن عمران (برادر حضرت موسي) و گروهي از فرشتگان را ديد و در آسمان ششم حضرت موسي(ع) و در آسمان هفتم حضرت ابراهيم خليل و بسياري از فرشتگان را و ...
براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به الميزان، ج 13،از ص 10 الي ...
1. ملك (67) آية 5.