امکان مشاهده خودروهای قابل عرضه در ثبت‌نام دوم ‌طرح یک‌پارچه از 20 اردیبهشت‌ + جزئیات جدید ثبت‌نام

بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودرو، متقاضیان خرید خودرو در نوبت دوم، می‌توانند خودروهای قابل عرضه را از 20 اردیبهشت‌ در سامانه مشاهده کنند، همچنین موجودی لازم برای انجام ثبت‌نام در فهرست نوبت دهی همه خودروهای داخلی ‌100 میلیون تومان‌ است.

امکان مشاهده خودروهای قابل عرضه در ثبت‌نام دوم ‌طرح یک‌پارچه از 20 اردیبهشت‌ + جزئیات جدید ثبت‌نام

به گزارش مؤسسه فرهنگی قرآن پژوهان شمال، اطلاعیه ‌طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی برمبنای فرآیند نوبت دهی در مرحله دوم، اعلام شد. در این اطلاعیه امده است که‌ متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از روز چهارشنبه مورخ 1402/02/20 تا پایان روز جمعه 1402/02/29 نسبت به ایجاد حساب وکالتی در بانک‌های اعلامی در سامانه، اقدام کنند؛ محصولات ارائه شده توسط شرکت‌های خودروساز از تاریخ 1402/02/20 در سامانه قابل مشاهده است. صرفاً متقاضیان واجد شرایط که اطلاعات آنها از سوی بانک ارسال شده است‌، می‌توانند از روز سه شنبه 1402/03/03 تا جمعه 1402/03/10 نسبت به ثبت نام اولیه به منظور تشکیل فهرست نوبت دهی (لیست انتظار) برای خودروی مدنظر، در سامانه https://www.esalecar.ir اقدام کنند. امکان ثبت نام هرمتقاضی که پیش از این در لیست نوبت دهی طرح اول سامانه یکپارچه و خودروهای وارداتی قرارگرفته اند، وجود ندارد مگر آنکه انصراف خود را تا تاریخ 1402/02/20 در سامانه های مربوطه ثبت کند. ‌حسب ماده 19 آیین نامه اجرائی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشوئی، اطلاعات معاملات خودرو به صورت یکپارچه در سامانه معاملات خودرو ذیل سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت‌ و شامل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود ‌موعد تحویل برخی از محصولات پر تقاضا شرکت‌های خودروساز در سال 1403 خواهد بود. * سازوکار طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی برمبنای فرآیند نوبت‌دهی‌ فرایند طرح یکپارچه عرضه خودرو برمبنای فرآیند نوبت دهی شامل 3 مرحله است: 1- پیش‌ثبت نام متقاضیان برای لیست نوبت دهی 2- نوبت دهی و اعلام زمان بندی به ازای هر محصول مشخص براساس برنامه تولید 3- قطعی نمودن ثبت نام متقاضیان براساس فراخوان خودروساز * مرحله اول: پیش ثبت نام متقاضیان برای لیست نوبت دهی‌ ‌در این مرحله متقاضیان واجد شرایط طرف تقاضا مندرج در همین اطلاعیه، که وجه اعتبار لازم را در حساب وکالتی خود مسدود نموده‌اند امکان انتخاب 5 اولویت جهت ثبت نام اولیه برای قرارگرفتن در فهرست نوبت دهی و یا حق تقدم خرید خودروهای داخلی برمبنای لیست انتظار را خواهند داشت بنابراین پیش نیاز ثبت نام متقاضیان برای لیست نوبت دهی، وکالتی کردن حساب شخصی متقاضی به‌نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مسدود کردن  وجه اعتبار است. زمان پیش بینی شده برای وکالتی کردن حساب شخصی به‌نام سازمان حمایت برای این طرح و مسدود کردن وجه اعتبار لازم در حساب مذکور از روز چهارشنبه مورخ 1402/02/20 تا پایان روز جمعه 1402/02/29 است، در این بین تا زمان ثبت نام اولیه، فهرست افراد مجاز برای پیش‌ثبت نام در سامانه برمبنای اطلاعات ارسال شده از بانک‌ها تهیه می‌شود. صرفاً متقاضیان واجد شرایط که نسبت به تکمیل موجودی در حساب وکالتی خود اقدام کرده‌اند می-توانند روز سه‌شنبه 1402/03/03 تا جمعه 1402/03/10 نسبت به ثبت نام اولیه به منظور قرارگیری در فهرست نوبت دهی خودروهای داخلی اقدام ‌کنند. ‌موجودی لازم برای انجام ثبت نام در فهرست نوبت دهی همه خودروهای داخلی ‌یک‌صد میلیون تومان‌ است و این وجه اعتبار صرفاً لازم است تا زمان اعلام نتایج نوبت دهی در حساب شخصی وکالتی مشتریان مسدود شود؛ وجود وجه اعتبار مذکور در حساب وکالتی صرفاً به منظور شناسایی مشتریان واقعی درنظر گرفته شده است و برای همه متقاضیان طرح عادی و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت الزامی ‌است. ‌ضروری است وجه اعتبار مذکور در حساب وکالتی شخص متقاضی، از زمان ثبت نام اولیه تا اعلام اولویت‌های تخصیص، مسدود شود و قابل برداشت نیست؛ انصراف از حساب وکالتی و یا برداشت وجه توسط متقاضی در طی این مدت، به منزله انصراف از طرح تلقی می‌شود و از فهرست انتظار حذف می‌شود. ‌امکان ثبت نام هرمتقاضی که پیش از این در فهرست نوبت دهی طرح اول سامانه یکپارچه و خودروهای وارداتی قرار گرفته اند، وجود ندارد مگر آنکه انصراف خودرا تا تاریخ 1402/02/20 در سامانه های مربوطه ثبت ‌کند. ‌ثبت نام مرحله اول در فهرست نوبت دهی هیچگونه حقی را برای متقاضی برای دریافت خودرو ایجاد نمی‌کند و تعهد خودروساز صرفاً براساس قطعی نمودن ثبت نام توسط خودروساز در مرحله سوم اجرای طرح، شکل می گیرد. ‌تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس اولویت انتخابی مشتری و رتبه اولیه در سامانه انجام می‌گیرد. ‌ضروری است علاوه بردارا بودن حساب شخص وکالتی با وجه اعتبار لازم، همه شرایط طرف تقاضا، توسط متقاضیان رعایت شده وچنانچه در هرمرحله تا قطعی کردن ثبت نام توسط خودروساز، مشخص شود که متقاضی حایز شرایط ثبت نام نبوده، ثبت نام وی ملغی می‌شود. * شرایط عمومی تعیین شده مندرج در ماده 4 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری توسط شورای رقابت‌ ‌1. حداقل سن مجاز متقاضیان خرید خودرو 18 سال است. 2. دارا بودن گواهینامه رانندگی معتبر (دارای تاریخ اعتبار ) برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است. 3. متقاضیانی که طی 48 ماهه گذشته در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و طی 24 ماهه گذشته از سایر شرکت‌های خودروسازی نسبت به ثبت نام و یا صدور فاکتور (تمامی روش‌های فروش سامانه خودروسازان، بورس کالا و …) اقدام گرده اند امکان ثبت نام و خرید خودرو را ندارند. 4. متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت نام و خرید خودرو را ندارند. 5. انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به‌صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به‌صورت وکالتی ممنوع است. 6. امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد. 7. شرکت‌های خودروسازی موظف‌اند روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله رهن گرفتن سند خودرو را اتخاذ و اجرا کند. 8. امکان ثبت نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد. 9. در صورتی که در هریک از مراحل و فرآیند ثبت نام مشخص شود که متقاضی حائز شرایط ثبت نام نیست، ثبت نام وی کان لم یکن تلقی و وجه واریزی (بدون پرداخت سود مشارکت و …) عودت خواهد شد. 10. در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت جبران تاخیر در تحویل، مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و ابلاغیه های مرتبط که متعاقبا از طریق بخشنامه های فروش اطلاع رسانی می گردد، پرداخت خواهد شد. 11. سایر موارد و شرایط بر اساس بخشنامه‌های صادره توسط شرکت‌های خودروسازی و قرارداد منعقده فی‌مابین با مشتریان خواهد بود. 12. متقاضی باید اقدام به ایجاد صرفاً یک حساب وکالتی کند در غیراینصورت مسئولیت موضوع به عهده خود متقاضی است. 13. قرار نداشتن در فهرست اولویت‌های اعلامی اولین طرح یکپارچه خودروهای داخلی و وارداتی و یا انصراف در طرح مذکور تا تاریخ 1402/02/20 14. هر کد ملی مجاز به خرید یک دستگاه خودرو از مجموع شرکت های خودروسازی است. 15. طرح عادی شامل همه افراد با مشخصات فوق است و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صرفا‌ مختص مادرانی که حائز شرایط قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت که مورد تائید سازمان ثبت احوال کشور است و مسئولیت اشتباه در انتخاب طرح بر عهده متقاضی است. ‌متقاضیان ثبت نام باید شماره همراه ثبت شده بنام خود را در سامانه اعلام کنند در غیر این صورت مسئولیت عدم تطابق شماره همراه با کد ملی بر عهده متقاضی است. * مرحله دوم نوبت دهی و اعلام زمان بندی بازای هر محصول مشخص ‌پس از نوبت دهی، فهرست متقاضیان واجد شرایط در ثبت نام اولیه، براساس برنامه تولید اعلام شده از سوی خودروسازان داخلی، زمان تحویل خودروی مدنظر به متقاضی در سامانه اعلام می‌شود. ‌اعلام زمانبندی براساس لیست نوبت دهی (لیست انتظار هر محصول) در خردادماه 1402 و در سامانه https://www.esalecar.ir انجام می‌شود. ‌قرار گرفتن متقاضی در لیست انتظار براساس زمانبندی اعلامی، تعهدی را برای خودروساز به منظور تحویل خودرو ایجاد نمی‌‌کند و این تعهد صرفاً پس از انجام مرحله سوم و براساس انعقاد قرارداد فروش متقاضی با خودروساز و براساس مفاد قرارداد منعقده شکل می‌گیرد‌. ‌در این مرحله و پس از اعلام نتایج زمانبندی متقاضی می تواند نسبت به برداشت وجه اعتبار از حساب وکالتی اقدام نماید و در صورت تمایلِ متقاضی واجد شرایط برای تحویل خودرو مطابق با زمانبندی اعلامی در این مرحله، می تواند تا نسبت به قطعی نمودن ثبت نام براساس فراخوان خودروساز و با تکمیل وجه درحساب خودروساز و براساس قیمت روز، اقدام کند و یا آنکه با اعلام انصراف پس از اعلام نتایج زمانبندی، از لیست انتظار خودروی مدنظر خارج شود. * مرحله سوم‌: قطعی کردن ثبت نام متقاضیان براساس فراخوان خودروساز در این مرحله و پس از اعلام زمانبندی به متقاضیان و شکل گیری فهرست انتظار برای هرمحصول، خودروساز موظف است تا هرگونه فراخوان برای طرح‌های فروش خودرو را منطبق بر زمانبندی و نوبت دهی انجام شده، اعلام کند، بنابراین خودروسازان به مرور زمان و صرفاً برمبنای لیست اولویت بندی مذکور برای هرمحصول، نسبت به فراخوان و قطعی نمودن ثبت نام و انعقاد قرارداد فروش بر مبنای قیمت روز خودرو، اقدام خواهند‌ کرد. ‌قطعی کردن ثبت نام توسط خودروسازان در این طرح براساس لیست نوبت دهی شده بر مبنای قیمت روز منطبق بر دستور العمل تنظیم بازار خودروی شورای رقابت است. ‌در صورتی که در طول فراخوان مشتری در زمان تحویل و یا انجام ثبت نام قطعی، مشخص شود که مشتری شرایط طرف تقاضای مندرج در اطلاعیه را نقض نموده است و یا در این مدت از خودروسازان داخلی دیگر خودرو خریداری نموده است، ثبت نام در این طرح کان لم یکن تلقی می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که اطلاعات همه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می گیرد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید