برگشت بومرنگ آشوب به خیابان‌های فرانسه

موضوعی که این بار نظر کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده وقوع اعتراض در کشوری است که دولتمردانش در طول اغتشاشات ایران از آشوبگران حمایت می‌کردند.

برگشت بومرنگ آشوب به خیابان‌های فرانسه

دیدگاهتان را بنویسید