راه اندازی نخستین مزرعه مکانیزه تولید ماهیان گرم آبی کشور در ایلام

مدیر شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: نخستین مزرعه مکانیزه تولید ماهیان گرم آبی کشور به همت بخش خصوصی و با همکاری و مشارکت فنی و حرفه ای در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ایلام راه انداری شد.

راه اندازی نخستین مزرعه مکانیزه تولید ماهیان گرم آبی کشور در ایلام

لیمانی مدیر شیلات و آبزیان اداره جهاد کشاورزی استان ایلام شامگاه امروز در گفت و گو با خبرنگار مؤسسه فرهنگی قرآن پژوهان شمال در ایلام از راه اندازی نخستین مزرعه مکانیزه تولید ماهیان گرم آبی کشور در ایلام خبر داد و گفت: این مزرعه به همت بخش خصوصی و با همکاری و مشارکت فنی و حرفه ای در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ایلام راه انداری شد. وی افزود: مزرعه فوق در سه استخر با ذخیره صد هزار لیتر آب و ظرفیت تولید پانزده هزار قطعه ماهی دایر شده و در پایان این دوره حدود هشت تن خروجی تولید دارد. مدیر شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: این مزرعه اولین مزرعه تمام مکانیزه کشور است که در آن از تجهیزات نوین بومی استفاده می شود. سلیمانی گفت: با وجود تصفیه خانه آب تا پایان دوره شش ماهه میزان مصرف آب ثابت است و هدر رفت آب نداریم. وی ادامه داد: ته دلیل وجود املاح مغذی از جمله آمونیاک این آب به جای کود شیمیایی در زمین های کشاورزی و گلخانه ها نیز استفاده می شود. سلیمانی گفت: در طول سال پنجاه و پنج نفر به صورت عملی این حرفه را یاد گرفته و پس از اخذ مدرک راهی بازار کار می شوند.  پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید