شاخص سلامت خون در ایران همتراز با کشورهای پیشرفته است

مدیر عامل انتقال خون با اشاره به موقعیت ممتاز ایران در میان کشورهای منطقه و جهان ، گفت: شاخص سلامت خون در ایران همتراز با کشورهای برخوردار است.

شاخص سلامت خون در ایران  همتراز با کشورهای پیشرفته است

به گزارش گروه سلامت مؤسسه فرهنگی قرآن پژوهان شمال، مصطفی جمالی،مدیر عامل انتقال خون در دیدار با ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، طی اهدای خون و نشست صمیمانه در اداره کل انتقال خون استان تهران، ضمن ارائه گزارشی از دستاوردهای سازمان انتقال خون گفت: از سوی سازمان جهانی بهداشت، انتقال خون ایران به عنوان یک الگوی موفق مدیریت ملی انتقال خون در دنیا معرفی شده است و چندین کشور تاکنون برای تشکیل انتقال خون ملی خواستار استفاده از الگوی انتقال خون ایران شده‌اند. وی ایران را همکار علمی آموزشی سازمان جهانی بهداشت طی دوره‌های متمادی دانست و با اشاره به موقعیت ممتاز ایران در میان کشورهای منطقه و جهان گفت: شاخص سلامت خون در ایران همتراز با کشورهای برخوردار است. مدیرعامل سازمان انتقال خون، ایران را کشور مرجع آموزش و پژوهش شرق مدیترانه و جزو بهترین های دنیا در زمینه انتقال خون دانست و گفت: در نظر داریم اردیبهشت سال آینده کنگره ای با شرکت همه کشورهای مسلمان برگزار کنیم. کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با یاد آوری تجارب خود گفت: شاهد بوده ام سازمان جهانی بهداشت که دفتر مدیترانه شرقی آن در قاهره مستقر بود، بهترین همکاری را با ایران داشتند و خیلی به حضور مقامات وزارت بهداشت و درمان ما در محافل علمی و بین‌المللی که برگزار می‌شد، اهمیت می‌دادند و در نشست‌هایی که داشتند از پیشرفت‌های خدمات بهداشت و درمان کشور ما و مدل‌های آن به عنوان نمونه‌های موفق یاد می‌کردند. وی اهدای خون صد درصد داوطلبانه در ایران را نشانه بخشندگی مردم در موضوعات انسانی دانست و گفت این ویژگی مردم ما شهرت جهانی دارد و با شهروندان خارجی که برخورد دارم از مهمان نوازی ایرانی ها نیز به نیکی یاد می کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه موفقیت سازمان انتقال خون در جذب اهدا کنندگان را شایان توجه دانست و افزود: جامعه پزشکی و پرستاری ما در امر ارائه خدمات انسان دوستانه به بیماران و مراجعان سرآمد هستند و جمهوری اسلامی ایران، در امر خدمات پزشکی در عرصه بین‌الملل نیز جزو کشورهای شاخص و اثر گذار وموفق به شمار می‌رود. کنعانی در مورد شاخص‌های سرآمد و حضور موثر ایران در اشاعه علم و فرهنگ اهدای خون و انتقال خون در کشورهای منطقه و نقش آن در دیپلماسی سلامت گفت: خدمات بهداشت و درمان خصوصا موفقیت‌های علمی و بین‌المللی سازمان انتقال خون جایگاه و تراز ایران را در عرصه بین‌المللی ارتقا می بخشد. تجارب ما نیز به عنوان یک کشور موفق در اختیار کشورهای دنیا قرار می گیرد. اینها از شاخص‌های موفق کشور ما در خدمات بهداشت و درمان است و یکی از شاخص‌های مهم رضایتمندی مردم است. سخنگوی وزارت امور خارجه حضور متخصصان بهداشت و درمان و جامعه پزشکی در نشست‌های بین‌المللی را محل توجه و اثر گذار دانست و گفت: مقالات علمی و گزارش‌هایی که متخصصان ایران در این محافل مطرح می‌کنند در توسعه علم در جامعه بشری موثر است و ما در بحث بهداشت و درمان در حوزه ملی منطقه‌ای و جهانی اثر گذار بوده و نقش خوبی داشته‌ایم. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید