شب تاسوعای حسینی در هیأت سفینة الحسین اصفهان

مراسم شب تاسوعای حسینی در هیأت سفینة الحسین اصفهان برگزار شد.

شب تاسوعای حسینی در هیأت سفینة الحسین اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید