فارس‌من| ضرورت استفاده از پیام رسان های داخلی در دانشگاه ها

برخی کاربران سامانه فارس من خواستاردانشگاه‌ها و ادارات دولتی به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کنند.

فارس‌من| ضرورت استفاده از پیام رسان های داخلی در دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه مؤسسه فرهنگی قرآن پژوهان شمال، برخی کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی در این سامانه خواستار دانشگاه‌ها و ادارات دولتی به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کنند.   این کاربران در پویش خود آوردند: «دانشگاه‌ها و ادارات دولتی به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کنندمتاسفانه در برخی از دانشگاه‌های پیام نور و ادارات دولتی جهت اطلاع‌رسانی و کارهای فوری از پلتفرم‌های واتساپ و اینستاگرام استفاده می‌شود در حالی که این دو پلتفرم فیلتر هستند و امکان سوءاستفاده از اطلاعات شخصی کاربران وجود دارد. الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده از پلتفرم‌های داخلی کمک بزرگی برای کاربران خواهد بود.» سردبیر این پویش سامانه فارس من در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه مؤسسه فرهنگی قرآن پژوهان شمال،گفت: اولین موضوع رسیدگی برنامه‌های خارجی از جنبه قضایی است، اگر جرم و اتفاقاتی دربستر برنامه های داخلی رخ دهد، منبع و واسطه‌اش معلوم است، بالعکس در پیامررسان های خارجی منبعی مشخص نیست. وی افزود: متاسفانه دادگاه‌های ما نمی‌توانند رسیدگی‌کنند، اگر هم پیگیری شود، همکاری لازم از سمت کشورهای خارجی صورت نمی‌گیرد. سردبیر این پویش درباره استفاده از پیام رسان‌های داخلی در دانشگاه ها گفت: دانشگاه‌های ما به جای استفاده از برنامه های ایرانی،از برنامه های خارجی استفاده ‌می‌کنند. به عنوان مثال: دانشگاه‌ها پیام نور جنوب ۴ تا ۵ پیام رسان در سایت خود آورده‌است، در انتها یک پیامرسان ایرانی آورده بود. وی افزود: از جنبه دیگری بخواهیم نگاه کنیم، کارکنان سفارتخانه ها،که با افراد داخلی کارمی‌کنند، عموما کارهایشان هم اداری است، آنها به برنامه داخلی ‌بیشتر می‌توانند اعتماد کنند.همچنین برنامه های داخلی امنیت بیشتری دارد، ادارات کاری بایدکنند که مردم با استفاده از برنامه های داخلی بتوانند،کارهایشان خیلی راحت تر انجام دهند. * توجه به پیامررسان های داخلی سردبیر این پویش در پایان گفت: پیام رسان‌ها بعضی آیتم هارا باید اضافه کنند مثل، لایک کردن. پیامی که ارسال می‌شود، گیرنده پیام صدای پیام را ندارد، اگر توجه ای شود به این ها پیامررسان های ما  ارتقا دهند و استاندارد لازم را داشته باشد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید