فارس من| کم‌سویی چشم‌های نظارتی در قطب پزشکی کشور/ معاون علوم پزشکی شیراز: مستنداتی مبنی بر تخلف پزشکان ارائه نشده است!

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز مدعی‌ است پزشک در مرکز درمانی تخلف انجام نمی‌دهد حال باید چشم های نظارتی دانشگاه علوم پزشکی به درخواست های مردم نیز بنگرد و آنان را بررسی کند.

فارس من| کم‌سویی چشم‌های نظارتی در قطب پزشکی کشور/ معاون علوم پزشکی شیراز: مستنداتی مبنی بر تخلف پزشکان ارائه نشده است!

به گزارش مؤسسه فرهنگی قرآن پژوهان شمال از شیراز، در سامانه فارس من مؤسسه فرهنگی قرآن پژوهان شمال، مطالبه ای با عنوان “نظارت بر سودجویی برخی پزشکان و داروخانه‌های خاص در شیراز” ثبت شده است.

در این درخواست آمده است: پزشکانی در شهر شیراز وجود دارد که با هدف کسب سود بیشتر در جهت درمان بیماران با نوشتن نسخه‌های سفارشی و تجویز داروهای زیاد، بیمار را به داروخانه موردنظر خود هدایت کرده و برای این داروخانه‌ها جذب مشتری می‌کنند که بعضاً مشکلات بسیاری برای بیماران قلبی و عروقی فراهم کرده‌اند. خواهشمندیم بر روند کار این پزشکان و داروخانه‌ها در شیراز نظارت و برخورد شود.

همچنین پویشی مشابه با عنوان

“برخورد با پزشکانی که بیماران را به داروخانه‌های خاص ارجاع می‌دهند” نیز ثبت شده که مجموع امضاهای این دو پویش، در مدت زمان اندکی، به 600 مورد رسیده است.

مستنداتی مبنی بر تخلف ارائه نشده است 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این خصوص به خبرنگار فارس از طریق کارشناس روابط عمومی این سازمان پس از پیگیری مستمر گفت: مستندی دال بر اینکه پزشکی در مرکز درمانی تخلفی انجام می‌دهد، پیدا نشده است.

مهرداد شریفی افزود: پس اگر کسی مدرکی دال بر چنین تخلفی دارد، ارسال نماید تا با پزشک و داروخانه برخورد شود.

وی بیان کرد: همچنین مردم می توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۸۱۹ مسائل مربوط به خدمات مراکز درمانی را اطلاع دهند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطرنشان کرد: در صورت دریافت شکایت مردمی و بررسی صحت و سقم آن، تخلف رخ داده پیگیری خواهد شد. 

چشم انتظارِگزارش مردمی، وظیفه کجا رفت!؟

بنا به ثبت 2 پویش مردمی در سامانه فارس من مؤسسه فرهنگی قرآن پژوهان شمال و حمایت افراد از تخلف بین پزشک و داروخانه‌ها در کمتر از یک هفته با بیش از 500 تعداد حمایت، اما معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز مدعی‌است پزشک در مرکز درمانی تخلف انجام نمی‌دهد حال باید چشم های نظارتی دانشگاه علوم پزشکی به درخواست های مردم نیز باز گردد تا وظیفه اصلی خود که اشراف بر حوزه تخلفاتی که بیمار را رنجور می‌کند بیشتر از پیش باشد.

پایان پیام/خ

دیدگاهتان را بنویسید