فیلم| اولین اعترافات قاتلین شهید الداغی

دو جوانی که شهید آمر به معروف،‌حمیدرضا الداغی را با ضربات چاقو به شهادت رساندند دارای سابقه کیفری هستند.

فیلم|  اولین اعترافات قاتلین شهید الداغی

     

دیدگاهتان را بنویسید