پرسش و پاسخ درباره اهمیت آموزش در بازارهای مالی

دفتر خبرگزاری فارس در مشهد، میزبان یکی از مدرسین بازارهای مالی داخلی و خارجی بود و با جلیل امیری درباره اهمیت آموزش در کسب سود و جلوگیری از زیان در این بازار به پرسش و پاسخ پرداخت.

پرسش و پاسخ درباره اهمیت آموزش در بازارهای مالی

دیدگاهتان را بنویسید