پیگیری سازمان بازرسی برای گره‌گشایی از مشکلات پیش روی یک محصول تولید داخل

دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور در راستای حمایت از تولید داخلی توانست با پیگیری‌های مکرر یک گام مهم و اساسی برای شرکت دانش‌بنیان فناوری‌های پایش آلودگی‌هوا و آب و سامانه‌های انرژی بردارد.

پیگیری سازمان بازرسی برای گره‌گشایی از مشکلات پیش روی یک محصول تولید داخل

به گزارش گروه قضائی مؤسسه فرهنگی قرآن پژوهان شمال، در پی طرح موضوعی از سوی مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان (فناوری‌های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه‌های انرژی)، پیرامون عملکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست در خرید دستگاه­های خارجی ایستگاه­های سنجش کیفیت هوا با وجود تولید داخلی توسط شرکت مذکور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی ماموریت داد که این مسئله را به جد پیگیری کند. مدیرعامل این شرکت با طرح موضوع بیان کرد که موفق به ساخت ۵۷ دستگاه سنجش کیفیت هوا شده و به رغم اینکه از سال ۹۹ در ۲۸ استان از این دستگاه‌ها استفاده و استاندارد‌های متعدد جهانی را داراست، اما در زنجیره تأمین (وندور) لیست قرار نگرفته است. در این راستا جلسات متعددی با حضور مدیرعامل این شرکت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله محیط‌زیست و سازمان استاندارد با محوریت سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. با پیگیری‌های سازمان بازرسی‌کل کشور از سازمان ملی استاندارد، مقرر شد باتوجه به تولید داخلی ایستگاه‌های پایش آلودگی هوا توسط این شرکت، معیار‌ها و شاخص‌های تأیید دستگاه‌ها توسط مدیر‌کل دفتر پایش فراگیر محیط‌زیست برای اخذ تاییدیه استاندارد به سازمان استاندارد ارسال شود تا در کارگروه مربوطه مطرح و در زنجیره تأمین (وندور) لیست استاندارد قرار گیرد و شرایط قانونی برای خرید داخل توسط سازمان حفاظت محیطزیست فراهم شود. دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور در راستای حمایت از تولید داخلی توانست با پیگیری‌های مکرر یک گام مهم و اساسی برای شرکت دانش‌بنیان فناوری‌های پایش آلودگی‌هوا و آب و سامانه‌های انرژی بردارد. بر این اساس با ورود سازمان بازرسی کل کشور این محصول در زنجیره تأمین (وندور) لیست استاندارد قرار گرفت و تعدادی از دستگاه‌های نیز به فروش رفته و مشکلات شاکی مرتفع شده است. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید