کارمزد شبکه پرداخت در الگوی جهانی عمدتا متوجه پذیرندگان است

عضو هیأت‌رییسه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ضمن استقبال از بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی مبنی بر به‌روزرسانی کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی، اظهار داشت: «گرچه از ابلاغ آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این باره سه سال می‌گذرد، اما درواقع کارمزدها در این بخش برای 11 سال تغییری نکرده بود.»

کارمزد شبکه پرداخت در الگوی جهانی عمدتا متوجه پذیرندگان است

صادق فرامرزی، ابلاغیه بانک مرکزی درخصوص کارمزد شبکه پرداخت بانکی را یک حرکت شجاعانه خواند و افزود: «بانک مرکزی سرانجام تابوی اخذ کارمزد از پذیرندگان را شکست و باید به همین ترتیب برای دستگاه‌های خودپرداز هم کارمزد تعیین شود و کارمزد خرید شارژ هم برای بانک پذیرنده صفر بوده و متوجه اپراتور باشد.» وی خاطرنشان کرد: «گرچه درخصوص تبعات اجتماعی تعمیم کارمزد به دارندگان کارت‌های بانکی ملاحظاتی وجود دارد که قابل درک است، اما مشارکت پذیرندگان با بانک‌ها در تقبل سهم اندکی هزینه‌های شبکه پرداخت ضروری و ناگزیر بوده است.» سرپرست دبیرخانه نصر کشور و عضو هیأت‌رییسه کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران با اشاره به الگوی جهانی موجود درخصوص نظام کارمزد خدمات پرداخت، گفت: «در الگوی جهانی نیز کارمزدها عمدتا متوجه پذیرندگان است و بقیه ذینفعان هم به اندازه میزان استفاده خود از شبکه پرداخت، در هزینه‌های آن سهیم هستند و در این میان سهم بسیار اندکی را برای دارندگان کارت‌ها در نظر می‌گیرند. اما مهم‌ترین تفاوت این الگو با آن‌چه در کشور ما پیاده‌سازی می‌شود، عدم دخالت بانک مرکزی در تعیین کارمزدها و تفویض این مسئولیت به انجمنی متشکل از بانک‌ها و شرکت‌های PSP (پرداخت الکترونیک) است.» فرامرزی در پایان تصریح کرد: «صرف سهیم‌کردن پذیرندگان در هزینه‌ها به‌عنوان کسانی که استفاده اصلی را از این شبکه می‌کنند، اتفاق خوبی است. زیرا الگوی قبلی باعث شده بود که بازار به سمت تراکنش‌های دارای تعداد و کمیت بالا اما فاقد ارزش و کیفیت قابل توجه سوق پیدا کند.»

دیدگاهتان را بنویسید