تصویر آشنا| حاج همت: «این همه رزمنده خوش‌تیپ! چرا از من عکس بگیری؟»

یک عکاس جنگ می‌گوید: «تا آن روز حاج همت را ندیده بودم. در فرماندهی چشمم به رزمنده‌ای افتاد که در کنار یک تانکر آب ایستاده…

تاکید بر همکاری و مشارکت ایران در توسعه صنعتی افغانستان

معاون اقتصادی نخست‌وزیر حکومت طالبان به پیشرفت، توسعه صنعتی و خودکفایی در عرصه‌های تولیدی ایران اشاره کرد و گفت: حکومت طالبان تلاش می‌کند با الگوبرداری…

شهرداری لواسان از دادن اطلاعات خانه های لوکس امتناع کرد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از برنامه نظام مالیاتی برای شناسایی یک درصد از ثروتمندان جامعه و بررسی عملکرد مالیاتی آنها خبر داد.