مناف هاشمی: ۵۴ مدال بازی‌های آسیایی هانگژو ارزش بیشتری از ۶۲ مدال دوره قبل دارد

دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: ما در بازی‌های آسیایی در 5 رشته تاریخ سازی کردیم و به من اعتقاد من ۵۴ مدال هانگژو بیشتر از…