پرسش و پاسخ درباره اهمیت آموزش در بازارهای مالی

دفتر خبرگزاری فارس در مشهد، میزبان یکی از مدرسین بازارهای مالی داخلی و خارجی بود و با جلیل امیری درباره اهمیت آموزش در کسب سود…

حضور 2 ملی پوش شمشیربازی سابر در گرندپری تونس

علی پاکدامن و محمد رهبری به منظور حضور در رقابت های معتبر گرندپری عازم تونس می شوند.