ببینید | رهبر انقلاب: اولویت در انتخابات، مشارکت بالاست

رهبر انقلاب فرمودند: افزایش مشارکت در انتخابات، اولویت اول است. برای انتخاب خوب، ببینید چه کسی به ملاک‌های انقلاب نزدیک‌تر است. منبع: صداوسیما