دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۲۱ ایالت آمریکا برگزار می‌شود

دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن درباره برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران در آمریکا توضیحاتی را مطرح کرد.