دانشگاهیان چگونه می‌تواند نقش فعالانه در پیشرفت و توسعه کشور داشته باشند؟

امیدآفرینی و آرمانگرایی کارویژه مهمی است که جامعه دانشگاهی متعهد به پیگیری دائمی آن است. به عنوان یک دانشگاهی کنشگر، دغدغه‌مند و علاقمند به پیشرفت…