خاطرات اسرای بوشهری؛ از فاتحه وسط فوتبال تا فرو بردن سر در فاضلاب!

وارد سالن شهید شاهینی برازجان شدم، خوب به همه نگاه می‌کردم همه لبخند می‌زدند و با هم حرف می‌زدند و هر کدام که تازه به…