ترکمنستان میزبان کنفرانس بین‌المللی صلح و دوستی در خزر

در منطقه ملی گردشگری «آوازه» ترکمنستان کنفرانس بین‌المللی با نام «خزر؛ دریای صلح و دوستی» برگزار می‌شود.

ایران در شانگهای؛ چرا پذیرش تهران سرعت گرفت؟

کارشناس مسائل منطقه معتقد است عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای منجر به کاهش پیامدهای منفی ‌«طوفان‌های بین‌المللی» برای همه اعضا خواهد شد.

ایجاد 2 پاسگاه جدید مرزی در تاجیکستان

با حضور رئیس جمهور تاجیکستان 2 پاسگاه جدید مرزی در این کشور هم مرز با افغانستان افتتاح شد.