رده‌بندی کشتی| از سقوط یزدانی و زارع تا تنها یک صدرنشین به نام عموزاد

اتحادیه جهانی کشتی آخرین رده‌بندی جدول اوزان دهگانه را اعلام کرد.

رده‌بندی کشتی| از سقوط یزدانی و زارع تا تنها یک صدرنشین به نام عموزاد

به گزارش مؤسسه فرهنگی قرآن پژوهان شمال، اتحادیه جهانی کشتی پس از برگزاری مسابقات بوداپست به عنوان آخرین مسابقه رنکینگ‌دار اتحادیه جهانی در سال 2023، تغییرات اعمال شده در جدول اوزان دهگانه را منتشر کرد. در کشتی آزاد وزن 61 کیلوگرم، رضا اتری با 45 هزار امتیاز در رده سوم قرار دارد و آرسن هاروتیونیان از ارمنستان با 54 هزار و دویست امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفته است. در وزن 65 کیلوگرم کشتی آزاد، رحمان عموزاد با 58 هزار امتیاز در رده اول جای گرفته است تا تنها صدرنشین ایران در رنکینگ جهانی نام گیرد. در وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد، یونس امامی با 42 هزار و 400 امتیاز در رده چهارم جای گرفته است. در وزن 79 کیلوگرم کشتی آزاد، محمد نخودی با 2 پله صعود و 48 هزار امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. جوردن باروز با 55 هزار امتیاز همچنان در جایگاه نخست جای گرفته است. در وزن 86 کیلوگرم کشتی آزاد، حسن یزدانی با 2 پله سقوط و با 48 هزار امتیاز در جایگاه چهارم دنیا ایستاد. سباستین یزیرزانسکی از لهستان با 2 پله صعود و کسب 60 هزار و 588 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت. در وزن 92 کیلوگرم کشتی آزاد، کامران قاسم‌پور با 45 هزار امتیاز همچنان در رده دوم قرار دارد. در وزن 125 کیلوگرم کشتی ازاد، امیرحسین زارع نیز با 2 پله سقوط و کسب 42 هزار امتیاز در جایگاه پنجم دنیا ایستاد. طاها آکگل از ترکیه با 69 هزار امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد. و اما در کشتی فرنگی و در وزن 55 کیلوگرم، پویا دادمرز با 35 هزار امتیاز در رده پنجم دنیا قرار دارد. در وزن 60 کیلوگرم، مهدی محسن نژاد با 2 پله سقوط و کسب 34 هزار و 200 امتیاز در جایگاه هفتم دنیا قرار دارد. در وزن 63 کیلوگرم، علیرضا نجاتی با 2 پله سقوط و کسب 25 هزار امتیاز در جایگاه نهم دنیا قرار گرفت. در وزن 67 کیلوگرم کشتی فرنگی، محمدرضا گرایی با 2 پله سقوط و کسب 37 هزار امتیاز در جایگاه هفتم جای گرفت. در وزن 82 کیلوگرم کشتی فرنگی، علیرضا مهمدی با 22 هزار و 500 امتیاز در جایگاه نهم قرار گرفت. در وزن 87 کیلوگرم کشتی فرنگی، ناصر علیزاده با 2 پله سقوط و کسب 49 هزار و  475 امتیاز در جایگاه پنجم قرار گرفت. در وزن 97 کیلوگرم کشتی فرنگی، محمدهادی ساروی با 55 هزار امتیاز همچنان در رده سوم دنیا جای دارد. در وزن 130 کیلوگرم کشتی فرنگی نیز، امین میرزا زاده با یک پله سقوط و کسب 58 هزار امتیاز به جایگاه سوم رسید. پایان پیام/  

دیدگاهتان را بنویسید