حمله قبایل عربی سوریه به 13 موضع مزدوران آمریکا

قبایل عربی شرق سوریه بار دیگر با تشدید حملات خود علیه مزدوران آمریکا، مواضع آن‌ها را در 13 نقطه هدف حمله قرار دادند.