آنروا: اسرائیل اجازه ورود سوخت به شمال نوار غزه را نداده است

سخنگوی آژانس امداد و کاریابی برای پناهندگان گفت که ارتش صهیونیستی به دقت کامیونها را تفتیش می‌کند و تا کنون اجازه نداده است سوخت به…

تحویل ۴۷۳ واحد مسکونی به مددجویان امداد

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به اینکه از ابتدای سال 100 واحد مسک.ونی به مددجویان تحویل شده گفت: همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام…