آقای مولوی عبدالحمید! کاش حداقل تاریخ را درست خوانده بودید

مولوی عبدالحمید اخیرا گفته است: «مردم ایران در فلسطین خواهان صلح هستند و معتقدند حکومت اسرائیل و مردم فلسطین باید صلح کنند!» یک کاربر در این باره در صفحه شخصی‌اش نوشت:آقای مولوی عبدالحمید! کاش حداقل تاریخ را درست خوانده بودید.

آقای مولوی عبدالحمید! کاش حداقل تاریخ را درست خوانده بودید

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های مؤسسه فرهنگی قرآن پژوهان شمال، محمدصادق علیزاده در صفحه شخصی‌اش نوشت: چقدر دنیا کوچک است و حقیر. از یکسو نظام سیاسی شیعی که بنیانگذار و رهبر فعلی‌اش هر دو فقهایی شیعی‌اند، مدافع حقوق و تمامیت ارضیِ فلسطینیان اهل تسنن‌اند و عالم اهل تسنن دیگری در همان نظام سیاسی شیعی، صندلی از زیر پای آرمان فلسطین واحد می‌کِشد و به آن جفت‌ پا می‌اندازد. سوای این دیدگاه‌های ساده‌انگارانه، جناب مولوی گویا تاریخ را هم خوب نخوانده‌اند. 

پرونده دو دولتی در فلسطین فارغ از آنکه چقدر قابل دفاع است مدت‌هاست که بایگانی شده. نه اسرائیل وقعی به آن و تعهدات اسلو می‌نهد و نه خبری از چریک فلسطینی عقال بر سر یاسرعرفات هست که مهم‌ترین جریان فلسطینی حامی دودولتی بود و از قضا به دلیل دفاع از همین تز هم در نهایت از سوی فلسطینی‌ها طرد شد. آقای مولوی عبدالحمید! کاش حداقل تاریخ را درست خوانده بودید.

به گزارش مؤسسه فرهنگی قرآن پژوهان شمال، یک روز پس از آنکه نظامیان ارتش رژیم‌صهیونیستی در اردوگاه جنین، دست به کشتار وحشیانه زدند و ۱۰ نفر را به شهادت رساندند و حدود ۲۰ نفر را زخمی کردند، عبدالحمید در خطبه‌های روز جمعه خواستار صلح با اسرائیل شد.  عبدالحمید که چندی پیش با حمایت از فرقه ضاله «بهائیت» خبرساز شده بود و بسیاری از علمای اهل سنت را به واکنش واداشت، اکنون، اما خواستار صلح با اسرائیل شده است. او که معلوم نیست به نمایندگی از کدامیک از مردم ایران سخن می‌گفت، اضافه کرد: «مردم ایران در فلسطین خواهان صلح هستند و معتقدند حکومت اسرائیل و مردم فلسطین باید صلح کنند!»  

دیدگاهتان را بنویسید